Tag: nikhil sachan

Who Is Nikhil Sachan?

NameNikhil SachanBorn14th January 1998šŸ” Home TownKanpuršŸ” ResidenceDelhišŸ³ļø NationalityIndianšŸ« EducationGalgotia College of Engineering and Technology (GCET)šŸ’¼ OccupationEntrepreneur, educationist, and social workeršŸ“† Years active  2017-PresentšŸ¢ OrganizationCareer Kick Services | NtechzyšŸŒ Websitehttps://careerkick.in/ šŸŒ Websitehttps://ntechzy.com/šŸ‘ FacebookcareerkickpvtltdšŸ“· Instagramsachan_nikhil Nikhil Sachan, a 24-year-old young...

Subscribe

Popular articles

Who Is Nikhil Sachan?

NameNikhil SachanBorn14th January 1998šŸ” Home TownKanpuršŸ” ResidenceDelhišŸ³ļø NationalityIndianšŸ« EducationGalgotia College of Engineering and...

Managing Director Of Enso Group Vaibhav Maloo Talks About Sustainable Resources And A Sustainable Future.

The Industrialist With Enso Group Is Known For Diving Into Meaningful Initiatives And Now Is Lending A Hand Toward The UN's Initiative Of The Sustainable Development Goals (SDG) 2030.